Tulpa a wymyślony przyjaciel

Co to wymyślony przyjaciel?

Wymyślony przyjaciel nie ma jednej, precyzyjnej definicji. Na angielskiej Wikipedii możemy przeczytać, że o wymyślonym przyjacielu mówimy, gdy człowiek nawiązuje relację przyjaźni z wyobrażoną osobą.1 Szczegółowych definicji jest wiele, a często nawet w badaniach naukowych, do tego czym wymyślony przyjaciel jest, podchodzi się raczej intuicyjnie.2 Zwykle zakłada się implicite, że twórcą wymyślonego przyjaciela jest dziecko.

Czym wymyślony przyjaciel różni się od tulpy?

Ponieważ ani tulpa, ani wymyślony przyjaciel nie mają jednoznacznych definicji, trudno czasami jednoznacznie rozstrzygnąć, do którego określenia nasza postać bardziej pasuje. Z drugiej strony np. postaci powstałej u 4-letniego dziecka raczej nie nazwiemy tulpą, a celowo wykreowanej postaci u 25-latka, która czasami przejmuje kontrolę, raczej nie nazwiemy wymyślonym przyjacielem.

O tulpach zazwyczaj mówimy w kontekście postaci tworzonych celowo i na czas nieokreślony, przez względnie dorosłych ludzi, a o wymyślonych przyjaciołach zazwyczaj mówimy w kontekście postaci tworzonych przez małe dzieci, które zwykle zanikają wraz z dorastaniem.

W przypadku wymyślonych przyjaciół raczej nie mówi się o możliwości oddawania im kontroli. Wrażenie niezależnego działania u wymyślonych przyjaciół czasami się zdarza, a czasami nie.3 Tulpa raczej powinna je wykazywać.

Czy porównywanie do wymyślonych przyjaciół jest dla tulp niekorzystne?

Wymyślony przyjaciel nie jest uznawany za zaburzenie, a współczesne badania nie wykazują szkodliwości wymyślonych przyjaciół u dzieci2. Nie dowodzi to oczywiście tego samego dla tulp i dorosłych hostów, stanowi jednak wskazówkę, że interakcje prowadzone z postacią z naszej głowy nie muszą prowadzić do zaburzeń.

Niektórych może oburzać porównanie ich tulpy, która jest dla nich jak ukochana osoba, do wymyślonego przyjaciela u dziecka. Moim zdaniem niesłusznie - dzieci również kochają swoich wymyślonych przyjaciół, którzy często nie są świadomie kontrolowanymi przez nie kukiełkami. Może dla naszej społeczności byłoby lepiej, gdyby tulpy były kojarzone z raczej nieszkodliwymi wymyślonymi przyjaciółmi, niż z zaburzeniami psychicznymi takimi jak osobowość wieloraka?

 
comments powered by Disqus